ประสิทธิภาพของสายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
- Jan 21, 2017 -

สายชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสายใหม่ล่าสุดและสายเคเบิลมีความต้องการเฉพาะสายที่มีอยู่และสายผลิตภัณฑ์มาตรฐานไม่ตรงกับประสิทธิภาพ

ความต้องการต้องแยกสายชาร์จมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้พื้นฐานสำหรับการวิจัยและพัฒนาและการผลิตใหม่สายและวัสดุสายเคเบิลสามารถตอบสนองความต้องการสายชาร์จเหมาะสำหรับการชาร์จสินค้าสายได้กลายเป็นเส้นทางวัสดุชาร์จทิศทางตามความต้องการในการพัฒนา วัสดุใหม่โดยเร็วที่สุดมาตรฐานสายชาร์จมาตรฐาน


สงวนลิขสิทธิ์© BESEN-Group สงวนลิขสิทธิ์